Informace o udržitelném stravování a potravinovém odpadu

Oficiální zdroje pro udržitelné stravování

FAO (Food and Agriculture Organization) – Organizace pro výživu a zemědělství při OSN, která poskytuje informace o potravinové bezpečnosti a udržitelnosti.

FAO Sustainable Diets and Biodiversity

World Health Organization (WHO) – Světová zdravotnická organizace, která se zabývá otázkami veřejného zdraví a doporučeními pro zdravou výživu.

WHO Healthy Diet

EAT-Lancet Commission – Výzkumná organizace, která se zaměřuje na udržitelné stravování a zdraví planety.

EAT-Lancet Commission Summary Report

Environmental Protection Agency (EPA) – Americká agentura pro ochranu životního prostředí, která poskytuje informace o ekologickém dopadu různých potravin.

EPA Food Recovery Hierarchy

The Water Footprint Network – Organizace, která se zabývá výzkumem a informováním o spotřebě vody při výrobě různých potravin.

Water Footprint of Food

Zdroje, jak lépe zacházet s potravinovým odpadem

Love Food Hate Waste – Iniciativa zaměřená na snižování potravinového odpadu a poskytování praktických rad pro domácnosti.

Love Food Hate Waste Tips and Advice

The Food and Drink Federation – Organizace zastupující potravinářský a nápojový průmysl, která nabízí tipy na snížení potravinového odpadu.

The Food and Drink Federation Waste Management

Waste and Resources Action Programme (WRAP) – Organizace zaměřená na zlepšení efektivity zdrojů a snižování odpadu.

WRAP Household Food Waste

Zero Waste Home – Blog a zdroje zaměřené na životní styl bez odpadu, včetně nakládání s potravinami.

Zero Waste Home Tips

10 července, 2024