Úvod

Jsme mladý a motivovaný kolektiv, který chce dětem připravovat v rámci školního stravování pestrá, zdravá a moderní jídla z čerstvých surovin. Abychom toho dosáhli, pravidelně se školíme a vzděláváme. Vybíráme kvalitní dodavatele surovin. Nasloucháme našim zákazníkům. To vše z nás dělá to čím jsme.

Jsme registrované zařízení školního stravování zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Sledujeme spotřební koš podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování a připravujeme diabetické či bezlepkové diety. Své služby poskytujeme i neregistrovaným školkám a dětským skupinám, které o to projeví zájem.

Jídla připravujeme denně čerstvá od bramborové kaše, vývarů a knedlíků ze základních surovin. Víme tedy, co děti jedí. Objednávky se provádějí přes online objednávkový systém do 9.00 hod. téhož dne, na který jídla připravujeme.

Od března 2018 jsme v přístupových jednáních s projektem zdravá školní jídelna, s jehož principy souhlasíme a rozhodli jsme se je adoptovat. Rádi se postaráme i o vaše strávníky a to jak dovozem našich jídel tak i provozováním vaší školní jídelny.