Ceník

Registrovaná školská zařízení

Školky – děti do 6-ti let včetně

Přesnídávka 12,- Kč + příspěvek zřizovatele na režii 6,- Kč

Svačinka 12,- Kč + příspěvek zřizovatele na režii 6,- Kč

Oběd 29,- Kč + příspěvek zřizovatele na režii 25,- Kč

Školy

Děti 7-11 let oběd 34,- Kč +  příspěvek zřizovatele na režii 25,- Kč

Děti nad 11 let oběd 37,- Kč + příspěvek zřizovatele na režii 25,- Kč

Střední školy

Děti nad 15 let oběd 45,- Kč +  příspěvek zřizovatele na režii 25,- Kč

Neregistrovaná školská zařízení, dětské skupiny

(cena včetně aktuálně platné DPH)

Přesnídávka 25,- Kč

Svačinka 25,- Kč

Oběd 75,- Kč

Evidence spotřebního koše 5,- Kč/odebrané jídlo

Příměstské tábory

Školkové děti (3-6 let) – Hlavní jídlo 70,- Kč, polévka 20,-Kč

Nižší stupeň ZŠ (7-11 let) – Hlavní jídlo 80,- Kč, polévka 25,- Kč

Vyšší stupeň ZŠ (12-15 let) – Hlavní jídlo 100,- Kč, polévka 30,- Kč

Středoškoláci, dospělí – Hlavní jídlo 130,- Kč, polévka 35,- Kč

Zabalení hlavního chodu do jednorázové krabičky 5,- Kč

Zabalení polévky do jednorázové krabičky 5,- Kč

Umytí nádobí – 1 myčka 50,- Kč

Zapůjčení nádobí, příborů – 5,- Kč/set