Ceník

Registrovaná školská zařízení

Školky – děti do 6-ti let včetně

Přesnídávka 9,- Kč + příspěvek zřizovatele na režii 5,- Kč

Svačinka 9,- Kč + příspěvek zřizovatele na režii 5,- Kč

Oběd 24,- Kč + příspěvek zřizovatele na režii 20,- Kč

Pokud budeme přibírat zařízení nad rámec naší kapacity v rámci rejstříku, zvyšuje se příspěvek zřizovatele o dalších 5,- Kč.

Školy

Děti 7-11 let oběd 26,- Kč +  příspěvek zřizovatele na režii 20,- Kč

Děti nad 11 let oběd 28,- Kč + příspěvek zřizovatele na režii 20,- Kč

Střední školy

Děti nad 15 let oběd 37,- Kč +  příspěvek zřizovatele na režii 20,- Kč

Neregistrovaná školská zařízení, dětské skupiny – cena včetně 15% DPH.

Přesnídávka 16,- Kč

Svačinka 16,- Kč

Oběd 60,- Kč

Evidence spotřebního koše 5,- Kč/odebrané jídlo