Ceník

Registrovaná školská zařízení

Školky – děti do 6-ti let včetně

Přesnídávka 12,- Kč + příspěvek zřizovatele na režii 5,- Kč

Svačinka 12,- Kč + příspěvek zřizovatele na režii 5,- Kč

Oběd 29,- Kč + příspěvek zřizovatele na režii 22,- Kč

Pokud budeme přibírat zařízení nad rámec naší kapacity v rámci rejstříku, zvyšuje se příspěvek zřizovatele o dalších 5,- Kč.

Školy

Děti 7-11 let oběd 34,- Kč +  příspěvek zřizovatele na režii 22,- Kč

Děti nad 11 let oběd 37,- Kč + příspěvek zřizovatele na režii 22,- Kč

Střední školy

Děti nad 15 let oběd 45,- Kč +  příspěvek zřizovatele na režii 22,- Kč

Neregistrovaná školská zařízení, dětské skupiny – cena včetně 15% DPH.

Přesnídávka 22,- Kč

Svačinka 22,- Kč

Oběd 70,- Kč

Evidence spotřebního koše 5,- Kč/odebrané jídlo

Příměstské tábory

Školkové děti (3-6 let) – Hlavní jídlo 65,- Kč, polévka 18,-Kč

Nižší stupeň ZŠ (7-11 let) – Hlavní jídlo 75,- Kč, polévka 23,- Kč

Vyšší stupeň ZŠ (12-15 let) – Hlavní jídlo 90,- Kč, polévka 28,- Kč

Středoškoláci, dospělí – Hlavní jídlo 120,- Kč, polévka 30,- Kč